Adizzi Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Celem projektu jest utworzenie i wprowadzenie nowego produktu w postaci „adIZZI.com” – platformy do pomiaru i analizy widowni oraz sprzedaży „Out-Of-Home” & „Digital-Out-Of-Home” Mediów na rynku krajowym i zagranicznym.

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU jest wprowadzenie na rynek 1 innowacji produktowej: Innowacyjnego narzędzia obsługi specyficznego sektora gospodarki-branża reklamy (OOH/DOOH Mediów).

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU to:

– zatrudnienie w pierwszym, 24 miesięcznym okresie liczącego od 5-9 eksperckiego zespołu pracującego nad rozwojem innowacyjnego produktu,

– wdrożenie na rynku 1 innowacyjnego produktu (innowacji produktowej) poprzez proces testowania rynkowego i rozwoju produktu zgodnie z zapotrzebowaniem klientów,

– 12 miesięczny marketing produktu umożliwiający zagwarantowanie sprzedaży w skali gwarantującej opłacalność innowacyjnego przedsięwzięci

 

Wartość projektu to 978 366,00 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej to 781 719,50 PLN